O nas

Pracownia Kształtowania Środowiska EMMAA istnieje nieprzerwanie od 2008 r. Firmę tworzą osoby na co dzień związane zawodowo z ochroną środowiska i naukami przyrodniczymi, większość z nas pracuje na Wydziale Ochrony i Kształtowania Środowiska ZUT w Szczecinie. W gronie współpracowników znajdują się również osoby związane z przyrodą, będące specjalistami w poszczególnych dziedzinach związanych ze środowiskiem.
Działalność w firmie zapewnia nam niezbędną dawkę łączenia uczelnianej teorii z życiową praktyką.

Praca na uczelni zapewnia możliwość realizacji zainteresowań naukowych, znajomość stosownej dawki teorii do konfrontacji z praktyką oraz pozytywny kontakt z młodymi ludźmi. Zakres specjalności mamy całkiem szeroki, co warunkowane jest multidyscyplinarnością nauk związanych z Ochroną Środowiska.