Możemy zorganizować i przeprowadzić:

  • Szkolenia i kursy dotyczące szeroko pojętego zagadnienia ochrony środowiska
  • warsztaty szkoleniowe z zakresu poszanowania energii, gospodarowania odpadami, edukacji ekologicznej i zarządzania projektami;
  • warsztaty ekologiczne dotyczące ochrony przyrody;
  • warsztaty szkoleniowe z zakresu możliwości wykorzystania surowców wtórnych m.in.: „papierowa wiklina”;
  • warsztaty szkoleniowe z zakresu gospodarowania odpadami oraz fachowa pomoc przy wdrażaniu selektywnej zbiórki odpadów.
  • GIS
  • Teledetekcja
  • Grafika