Czym jest...

Audyt środowiskowy

Wykonanie audytu środowiskowego polega na weryfikacji dotychczasowego stanu formalno-prawnego danego przedsiębiorstwa.

Audyt środowiskowy powinien być wykonywany przez doświadczonych specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami oraz szeroką wiedzą z zakresu ochrony środowiska.

Przeprowadzony audyt środowiskowy w firmie polega na dokładnym przeanalizowaniu poprawności działania instalacji z wymogami postawionymi w decyzji środowiskowej. Każdy audyt kończy się szczegółowo przygotowanym raportem.

  • pewność, że przedsiębiorstwo poprawnie realizuje wszelkie obowiązki z zakresu ochrony środowiska,
  • plan działań naprawczych, w przypadku nie dotrzymania obowiązków prawnych,
  • przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli WIOŚ,
  • uniknięcie ewentualnych sankcji finansowych bądź kar, wynikających z niezrealizowania obowiązków.
KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA