Kompleksowa obsługa dostosowana do potrzeb Twojej firmy

Nasze usługi

Usługi

 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ)
 • Operaty wodnoprawne
 • Analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • Analizy widoczności inwestycji
 • Inwentaryzacja przyrodnicza i dendrologiczna
 • Dokumentacja fotograficzna + usługi dronem
 • Przedrealizacyjny screening środowiskowy
 • Monitoring przyrodniczy
 • Analiza dokumentów środowiskowych

Eko-outsourcing środowiskowy

 • Doradztwo środowiskowe dla firm w ramach stałej współpracy
 • Audyty środowiskowe
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli WIOŚ
 • Nadzór nad zgodnością posiadanych decyzji środowiskowych z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska
 
 
 
 

Sprawozdawczość

 • Rejestracja w bazie BDO
 • Sporządzanie sprawozdawczości urzędowej (KOBiZE, BDO, PRTR, GUS)
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • Naliczanie opłat za usługi wodne
 
 
 
 
 
 
 

pozwolenia

 • Wnioski o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
 • Wnioski o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
 • Wnioski o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie opadów
 • Wnioski dotyczące zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 
 
 
 

Obniżone koszty
funkcjonowania firmy

Nasza oferta jest indywidualnie przygotowana i dostosowywana do potrzeb Klienta.

Wsparcie ekspertów
na każdym etapie

Zapewniamy szerokie wsparcie merytoryczne oraz stałą współpracę.

Pewność dotrzymania terminu

Powierzone nam zadania wykonamy na czas.

Optymalizacja działania

Wiedza naszych specjalistów pozwoli wprowadzić odpowiednie standardy i zoptymalizować funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Poznaj korzyści

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Pomagamy w zakresie ochrony środowiska
w realizacji każdego przedsięwzięcia!

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA