eksperci dla środowiska

Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)

  • Karty informacyjne o przedsięwzięciu
  • Raporty oddziaływania na środowisko

Doradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji

Inwentaryzacje dendrologiczne

Inwentaryzacje fauny i flory

Analizy krajobrazowe

Outsourcing środowiskowy

Operaty wodnoprawne