Oferta

  • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)
  • Raporty oddziaływania na środowisko (OOŚ)
  • Outsourcing środowiskowy
  • Audyt środowiskowy
  • Inwentaryzacje przyrodnicze
  • Inwentaryzacje dendrologiczne
  • Operaty wodnoprawne
  • Doradztwo środowiskowe
  • Nadzór przyrodniczy

Kontakt

Właściciel:

Elżbieta Dusza-Zwolińska

e-mail: emmaa@emmaa.pl

tel.: +48 600 258 914

Specjalista ds. ochrony środowiska:

Edyta Saran-Brosędzka

e-mail: e.saran@emmaa.pl

Pełnomocnik:

Cezary Zwoliński

e-mail: cz@emmaa.pl

tel.: +48 535 898 668