EMMAA
Pracownia
Kształtowania
Środowiska

Doradztwo z zakresu ochrony środowiska.

zADOWOLONYCH KLIENTÓW
wydanych decyzji środowiskowych
LAT DOŚWIADCZENIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA​

co nas wyróżnia?

Jesteśmy jedną z nielicznych Pracowni na rynku zachodniopomorskim wykonującą usługi dronowe, które wykorzystujemy w screeningach przedinwestycyjnych, analizach krajobrazowych, ocenach oddziaływania inwestycji na środowisko oraz rozszerzonych Kartach Informacyjnych Przedsięwzięcia. 

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami metodycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczącymi ocen oddziaływania farm fotowoltaicznych na krajobraz, wykonujemy analizy widoczności umożliwiające określenie faktycznego zasięgu oddziaływania wizualnego planowanej inwestycji.

Projekt bez nazwy
ANALIZY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ
zasięg widoczności II
ANALIZY WIDOCZNOŚCI INWESTYCJI

firmy, z którymi współpracujemy

Zadowoleni Klienci świadczą o najwyższej jakości obsługi, a ta owocuje długoletnimi kontraktami i referencjami.

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA