Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - kiedy i do czego potrzebna jest Inwestorowi?

Uniwersalne wyjaśnienie zawiłych procedur administracyjnych.

Cenny drzewostan w kolizji z planowaną inwestycją.

Kryteria uznania drzew za pomniki przyrody.

Dlaczego stawiając dom jednorodzinny w obszarze powodziowym należy wykonać operat wodnoprawny?

Kroki do uzyskania warunków zabudowy lub pozwolenia na budowę.

Zasady usuwania drzew i krzewów

Ponadto opłaty i kary pieniężne za usunięcie drzewa bez wymaganego pozwolenia.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Z czego wynika, na kim ciąży obowiązek jej przedkładania i co jest podstawą jej sporządzenia?

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA