Z czym związany jest...

screening

Wynikiem screeningu środowiskowego są wstępne wytyczne dla inwestora w odniesieniu do planowanej inwestycji.

Zalecenia te mogą wpłynąć końcowy zakres przedsięwzięcia oraz doprowadzić do uzyskania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Celem jest wstępna ocena ryzyka wystąpienia znaczącego, negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, szacowana na podstawie zebranych informacji o środowisku. Screening wykonywany jest również w celu oceny możliwości realizacji przedsięwzięcia w pierwotnym założeniu inwestorskim. W oparciu o wykonany screening możliwe jest dostosowanie inwestycji (jej parametrów, skali, wielkości) do uwarunkowań środowiskowych, co pozwoli na jej sprawną realizację.

Na podstawie przeprowadzonego screeningu wydawana jest ekspercka opinia dotycząca możliwości realizacji przedsięwzięcia w danej lokalizacji wraz z praktycznymi zaleceniami.

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA