Kontrola WIOŚ - na czym polega?

Przygotowanie przedsiębiorstwa
do kontroli WIOŚ

Każdy zakład bądź jednoosobowa działalność gospodarcza korzystająca ze środowiska, może spodziewać się kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ).

Kontrole WIOŚ mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane.

Kontrole zapowiedziane (inaczej planowane) dzieli się na:

  • podstawowe, czyli przeprowadzone po raz w pierwszy w danej firmie,
  • kolejne, odbywające się co najmniej raz na 3 lata w zakładach o zwiększonym ryzyku lub raz na 1 rok w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

Kontrole niezapowiedziane (inaczej nieplanowane) dzieli się na:

  • interwencyjne, występujące w związku ze skargami lub podejrzeniem wystąpienia jakiegoś zagrożenia lub poważnej awarii,
  • na wniosek, złożony przez obywateli, organy samorządowe, posłów, radnych, a także na wniosek samego zakładu.

Zgodnie z Art. 83 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807) czas trwania wszystkich kontroli organów kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

  • w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców — 12 dni roboczych;
  • w odniesieniu do małych przedsiębiorców — 18 dni roboczych;
  • w odniesieniu do średnich przedsiębiorców — 24 dni roboczych;
  • w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców — 48 dni roboczych.
KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA