Zalety stałej współpracy

Doradztwo środowiskowe

UKIERUNKOWANIE NA POTRZEBY I INTERES KLIENTA

Nasza oferta jest indywidualnie przygotowana i dostosowywana do potrzeb Klienta.

Pomoc w przeprowadzeniu wszelkich procedur administracyjnych

w ramach ekooutsourcingu środowiskowego.
Dodatkowo jesteśmy w kontakcie z właściwymi instytucjami na każdym etapie trwania procesu inwestycyjnego.

Wsparcie ekspertów na każdym etapie

Podczas procesu przedinwestycyjnego pomożemy Państwu zidentyfikować oraz wskazać możliwe do wystąpienia konflikty pomiędzy planowaną inwestycją a środowiskiem przyrodniczym. Naszym zadaniem jest w miarę możliwości zminimalizować konfliktów oraz uzyskanie w końcowym etapie pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto, w gronie naszych ekspertów znajdują się dendrolodzy, fitosocjolodzy oraz ornitolodzy, których szeroka wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwoli na stworzenie kompleksowych wyników badań, niezbędnych przy tworzeniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia czy Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pewność dotrzymania terminu

W naszej pracy kalendarz jest podstawowym narzędziem, dzięki któremu stale nadzorujemy terminy ważne dla Klienta i dokładamy wszelkich działań, by im sprostać.

Optymalizacja działania

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska jest bardzo szerokim zagadnieniem oraz obejmuje wiele działów tematycznych ochrony środowiska.

Do naszych działań zalicza się m.in. sporządzanie opinii, analizy decyzji administracyjnych, przygotowanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz szeroko pojęty consulting.

Umiejętność i doświadczenie w wykorzystaniu nowoczesnych technik, z wykorzystaniem oprogramowania gis

Program geoinformacyjny GIS to podstawa naszej codziennej pracy.

Program służy nam do tworzenia diagnozy stanu środowiska oraz identyfikowania potencjalnych negatywnych dla środowiska skutków, wynikających z możliwości zrealizowania planowanej inwestycji. Na podstawie zebranych danych tworzymy szczegółowe analizy mapowe, które zamieszczamy w dokumentach środowiskowych.

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA