Pozwolenie zintegrowane i wodnoprawne

Pozwolenia

pozwolenie zintegrowane

Wnioski o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego

Pozwolenie zintegrowane to dokument określający zasady korzystania ze środowiska przez dane przedsiębiorstwo.

pozwolenie wodnoprawne

Wnioski o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Wraz z przygotowanym operatem wodnoprawnym.

pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Wnioski o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie opadów

Pozwolenie jest wymagane, gdy eksploatacja instalacji powoduje wytworzenie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg/rok lub innych odpadów w ilości powyżej 5 000 Mg/rok.

ZGŁOSZENIE INSTALACJI

Wnioski dotyczące zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Zweryfikujemy czy dana instalacja kwalifikuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA