Dokumentacja, wnioski, konsultacje, analizy

Usługi

KIP

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Dokument przedstawiający główne założenia planowanej inwestycji, który jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

RAPORT OOŚ

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Rozbudowana ocena wpływu planowanej inwestycji na środowisko w oparciu o wiedzę ekspertów.

operat

Operat wodnoprawny

Specjalistyczny dokument określający zasady gospodarowania wodami na danym obszarze, będący załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

SCREENING, czyli preselekcja

Screening środowiskowy

Proces, podczas którego określa się czy dane przedsięwzięcie może mieć znaczący negatywny wpływ na środowisko.

INWENTARYZACJA

Inwentaryzacja przyrodnicza i dendrologiczna

Wykonywana przez ekspertów z wielu dziedzin, m.in. ornitologów, dendrologów i fitosocjologów.

monitoring

Monitoring przyrodniczy

Ocena stanu środowiska przed i po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

ANALIZA

Analiza dokumentów środowiskowych

Kompleksowa usługa doradztwa z zakresu ochrony środowiska.

 
 
analiza

Analizy widoczności inwestycji

Umożliwiają ocenę widoczności obiektów inwestycyjnych (np. farm fotowoltaicznych). Obiektywna metoda pozwalająca ocenić widzialność inwestycji.

dokumentacja fotograficzna

Usługi dronem

Profesjonalne usługi dronem przy tworzeniu dokumentacji fotograficznej, które pozwolą na ciekawe ujęcia inwentaryzowanych obszarów przeznaczonych pod inwestycji.

ANALIZA

Analiza emisji zanieczyszczeń do powietrza

Specjalizujemy się w analizach dotyczących emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Nasze badania przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi normami i standardami.

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA