Obowiązki przedsiębiorcy

Sprawozdawczość

BDO

Rejestracja w bazie BDO

Ewidencja odpadów w firmie pod kontrolą.

Jeżeli jesteś wytwórcą odpadów niekomunalnych – pomożemy zarejestrować Twoją działalność w Bazie Danych Odpadowych.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PIGUŁCE

Sporządzanie sprawozdawczości urzędowej
(KOBiZE, BDO, PRTR, GUS)

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest sprawozdawczość. Sprawdź czy Twoja działalność wymaga któregoś z nich!

OPŁATY

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Jeśli Twoja działalność związana jest z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza, poborem wód z własnych ujęć czy składowanie odpadów, to podlega ona obowiązkowi ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

OPŁATY

Naliczanie opłat za usługi wodne

Zapoznaj się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

KONTAKT

Od ponad 15 lat z powodzeniem świadczymy usługi z zakresu doradztwa w ochronie środowiska, w tym outsourcing środowiskowy dla firm. Ponadto wspieramy Inwestorów podczas procesu inwestycyjnego. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji przez nasz zespół, jesteśmy w stanie rozwiązać rzetelnie wszelkie zagadnienia związane z obszerną dziedziną, jaką jest ochrona środowiska. 

ADRES
TELEFON
Email
SOCIAL MEDIA